leeuwergem'S HISTORY
GESCHIEDENIS

DE RESTAURATIES

Image

Het park komt momenteel nog steeds grotendeels overeen met de aanpassingen aangebracht tussen 1786 en 1793. Het valt vaak op, en Leeuwergem is daar geen uitzondering op, dat klassieke parken beter bewaard bleven dan Engelse tuinen, omdat ze beter onderhouden werden. In een klassiek park zie je meteen wanneer het ietwat wanordelijk is. Maar een Engelse tuin wordt makkelijker verwaarloosd omdat die wild is.

In het klassieke park zouden het kanaal en de ovale vijver ernaast op korte of middellange termijn gerestaureerd moeten worden. De funderingen van het kanaal zijn op verschillende plaatsten gebarsten, waardoor er aan de zijkanten water in de grond dringt en die dus constant doorweekt is.

Het Engelse bos verdient een grote restauratie om de paadjes van vroeger terug te vinden en het bos te herplanten met de soorten van toen volgens het prachtige ontwerp van 1789. Het is nog niet te laat om dit prachtige erfgoed te beschermen en tot zijn recht te doen komen met de juiste restauraties. Het bestaat nog altijd, dus verdient het onze aandacht en onze inspanningen.

De familie della Faille is fier op haar laatste restauraties:

  • de restauratie van de vijver van de sfinxen in 1989, met de hulp van de Koning Boudewijnstichting: hij werd uitgebaggerd en de ondersteuningen werden vernieuwd. Ook de sfinxen werden gerestaureerd.
  • De 'Joli Bois' werd in 1999 gerestaureerd dankzij het originele plan dat de familie nog altijd in haar bezit heeft.
  • In 2003 werd de brug in blauwsteen achteraan het kasteel gerenoveerd.
  • De steunmuren van het heuveltje van het kasteel en het plaveisel van het voorplein werden in 2006 gerenoveerd.
  • De standbeelden van Diana en Apollo werden hersteld met de hulp van de Koning Boudewijnstichting in 2010.
  • In 2012 stortte een muur van de moestuin in die identiek gereconstrueerd werd.
  • De forelvijver werd gerestaureerd in de winter van 2015 en 2016. De vijver was nog amper een stroompje door de slibafzetting na het schoonmaken van de spiegelvijver en werd daarom volledig opnieuw gegraven, ook volgens de originele plannen.
  • Het dak en de daklijsten van het oude koetshuis werden hersteld tijdens de zomer van 2016.
  • In de herfst van 2016 werd begonnen aan de eerste fase van de restauratie van de Anglo-Chinese tuin door de ruimte achter Apollo vrij te maken en te vernieuwen.
  • ...