Leeuwergem Dorp

Bezienswaardigheden
  • De Sint-Amanduskerk werd in 1834 grondig verbouwd. Het koor geeft vermoedelijk nog min of meer de romaanse plattegrond aan van de oorspronkelijke kerk. Maar tijdens de 17de eeuw werd dit drastische aangepast. Binnen dateert het orgel uit 1850. Het werd door Verhasselt gemaakt. De orgelkast is het werk van H. De Bodt. Het schilderij "De Marteldood van de Heilige Ursula" is een voorbeeld van de Vlaamse School uit de 16de eeuw. "De Heilige Barbara" werd door Jan Van Cleef gemaakt in de 17e eeuw. Het is afkomstig uit het Sint-Barbaraklooster te Gent.
     
  • De naam Elene, een naburige gemeente, komt wellicht van het pre-middeleeuwse (of Keltische) alina en betekent "helder water", waarschijnlijk een verwijzing naar de Molenbeek die in de vijvers van het kasteel van Leeuwergem ontspringt.